وبلاگ

دستورالعمل پیگیری و رفع مشکلات مشتریان در مراجعه به دستگاههای خودپرداز (ATM) در شبکه شتاب


blank

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شبکه شـتاب را بـا هـدف تـسهیل گـردش وجـوه، امنیـت و آسودگی خاطر مشتریان و ارتقاء سطح خدماتدهی بانکها راه اندازی نموده است. براسـاس قـوانین و مقررات حاکم بر مرکز شتاب اعضاء ملزم به ارائه خدمات به کلیه مشتریان بـوده و نبایـد در ایـن زمینه تمایزی قائل گردند. با توجه به افزایش استفاده از دستگاه های خودپرداز بروز خطاهای مختلف کاملا محتمل می باشد. آشنایی با کدهای خطای خودپرداز علت این خطاها هم برای کاربران دستگاه خودپرداز و هم برای صاحبان آن می تواند مفید باشد. 

خطاهای دستگاه خودپرداز یکی از رایج ترین مشکلاتی است که برای دستگاه های کارتخوان ممکن است پیش بیاید. دستگاه های کارتخوان وسیله های پر کاربردی هستند که امروزه در دنیای تراکنش های مالی جایگاه مهمی دارند. دنیای اقتصاد بدون دستگاه های خودپرداز حتما چیزی کم خواهد داشت.

با توجه به افزایش استفاده از دستگاه های خودپرداز بروز خطاهای مختلف کاملا محتمل می باشد. آشنایی با علت و کدهای خطای خودپرداز هم برای کاربران دستگاه خودپرداز و هم برای صاحبان آن می تواند مفید باشد. زیرا با دانستن علت آن تلاش می کنند مشکل را حل کرده یا راه دیگری پیدا کنند. در ادامه مهم ترین خطاهایی که در دستگاه atm داده می شود به همراه علت آن توضیح داده خواهد شد.

درصورت مراجعه دارندگان کارت به هر یک از دستگاههای خودپرداز (ATM) بانکهای عضو و بروز مغایرت و مشکل، مسئولیت پاسخگوئی به مشتری بر عهده اعضاء بوده و به منظـور تـسهیل در امر مغایرت یابی و رفع آن، رعایت مفاد این دستورالعمل لازم الاجراء میباشد. در صـورت بـروز مغـایرت، مـشتری مجـاز بـه مراجعـه بـه شـعبه پذیرنـده و یـا هـر یـک از شـعب صادرکننده میباشد.

 

دانلود متن کامل دستورالعمل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *