تماس با ما

فرم تماس با ما

پل‌های ارتباطی شرکت

آدرس : خوزستان ، اهواز ، میدان چهارشیر ، شهرک صنعتی شماره ۱ ، خیابان پنجم ، سوله‌ی هفتم

شماره تماس: ۸ - ۳۴۴۹۲۲۲۶ (۰۶۱)

۳۵۵۳۳۶۶۷ (۰۶۱)

۲۸۴۲۳۶۴۰ (۰۲۱)

ایمیل : info@mngooya.ir