همکاری در فروش

شرکت فنی و مهندس ندای گویا، تنها کارگزار رسمی بانک سپه مستقر در استان خوزستان از افراد خلاق و مشتاق در حوزه فروش دعوت به همکاری می نماید:

فروش خودپرداز شخصی NCR5886

هدف فروش

مزایا

فروش پنج دستگاه خودپرداز ATM در مدت زمان

                                یک ماه

یک میلیون تومان پورسانت به ازای فروش هر دستگاه خودپرداز ATM

پنج میلیون تومان پاداش هدف

( بطور مثال اگر شخصی در طول یک ماه پنج دستگاه خودپرداز بفروشد، پنج میلیون تومان پورسانت فروش، پنج میلیون تومان پادش هدف و در مجموع 10 میلیون تومان دریافت می نماید)

فروش پنج دستگاه خودپرداز ATM در مدت زمان

                                سه ماه

یک میلیون تومان پورسانت به ازای فروش هر دستگاه خودپرداز ATM

سه میلیون تومان پاداش هدف

( بطور مثال اگر شخصی در طول سه ماه پنج دستگاه خودپرداز بفروشد، پنج میلیون تومان پورسانت فروش، سه میلیون تومان پادش هدف و در مجموع هشت میلیون تومان دریافت می نماید)

فروش پنج دستگاه خودپرداز ATM در مدت زمان

                                شش ماه

یک میلیون تومان پورسانت به ازای فروش هر دستگاه خودپرداز ATM

دو میلیون تومان پاداش هدف

( بطور مثال اگر شخصی در طول شش ماه پنج دستگاه خودپرداز بفروشد، پنج میلیون تومان پورسانت فروش، دو میلیون تومان پادش هدف و در مجموع هفت میلیون تومان دریافت می نماید)

فروش پنج دستگاه خودپرداز ATM در مدت زمان

                                یک سال


یک میلیون تومان پورسانت به ازای فروش هر دستگاه خودپرداز ATM

یک میلیون تومان پاداش هدف

( بطور مثال اگر شخصی در طول یک سال پنج دستگاه خودپرداز بفروشد، پنج میلیون تومان پورسانت فروش، یک میلیون تومان پادش هدف و در مجموع شش میلیون تومان دریافت می نماید)

معرفی و واگذاری سوئیچ بانک سپه و بانک دی

هدف فروش

مزایا

معرفی و واگذاری پنج سوئیچ خودپرداز بانکی در مدت زمان

                                        یک ماه

200 هزار تومان پورسانت به ازای واگذاری هر سوئیچ بانکی

یک میلیون تومان پاداش هدف

( بطور مثال اگر شخصی در طول یک ماه پنج سوئیچ بانکی واگذار نماید ، یک میلیون تومان پورسانت واگذاری، یک میلیون تومان پادش هدف و در مجموع 2 میلیون تومان دریافت می نماید)

معرفی و واگذاری پنج سوئیچ خودپرداز بانکی در مدت زمان

                                        سه ماه

200 هزار تومان پورسانت به ازای واگذاری هر سوئیچ بانکی

پانصد هزار تومان پاداش هدف

( بطور مثال اگر شخصی در طول سه ماه پنج سوئیچ بانکی واگذار نماید ، یک میلیون تومان پورسانت واگذاری، پانصد هزار تومان پادش هدف و در مجموع یک میلیون و پانصدهزار تومان دریافت می نماید)

معرفی و واگذاری پنج سوئیچ خودپرداز بانکی در مدت زمان

                                        شش ماه

200 هزار تومان پورسانت به ازای واگذاری هر سوئیچ بانکی

دویست هزار تومان پاداش هدف

( بطور مثال اگر شخصی در طول شش ماه پنج سوئیچ بانکی واگذار نماید ، یک میلیون تومان پورسانت واگذاری، دویست هزار تومان پادش هدف و در مجموع یک میلیون و دویست هزار تومان دریافت می نماید)

شما هم می توانید با ما همکار باشید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با خط ویژه 3882-061 تماس حاصل نمائید.