بروزرسانی نرم افزار گویا سندر

آخرین نسخه گویا سندر بیزینس پلاس ورژن 2021.0.0.2 می باشد. در صورتی که نسخه نرم افزار شما بروز نمی باشد با شماره 0613882 تماس حاصل نمایید.

شرکت فنی و مهندسی ندای گویا