خدمات پشتیبانی غیرحضوری

پذیرنده محترم شرکت فنی و مهندسی ندای گویا

جهت استفاده از پشتیبانی غیرحضوری دستگاه خودپرداز و پرداخت حق اشتراک از طریق لینک زیر اقدام نموده و رسید پرداختی را در واتساپ به شماره 06134492226 ارسال نمائید. لازم به ذکر است خدمات غیرحضوری سه ماهه بوده و مبلغ پرداختی برای سه ماه 300 هزار تومان می باشد.