استعلام

استعلام اصالت کالا

در این قسمت شما می‌توانید با وارد کرد سریال دستگاه خریداری شده و کد سوییچ، از اصالت کالای خود مطمعن شوید.