واحد آموزش شرکت فنی و مهندسی ندای گویا

واحد آموزش شرکت فنی و مهندسی ندای گویا

واحد آموزش

ادکش: در این بخش می توانید مراحل دقیق نحوه پول گذاری دستگاه به صورت نرم افزاری را مشاهده کنید.

 


ادکش بطور کامل: در این بخش می توانید نحوه پول گذاری، تسویه حساب و تمامی مراحل مورد نیاز جهت فعال کردن برداشت وجه از دستگاه را بطور کامل مشاهده نمائید.


نحوه تسویه حساب دستی در خودپرداز NCR: در این بخش می توانید جهت تسویه حساب کردن مبالغ پرداختی دستگاه به صورت دستی استفاده نمائید که پس از انجام این عملیات کلیه مبالغ پرداخت شده به مشتری بحساب پذیرنده برگشت داده می شود.


نحوه چک کردن ارتباط سوییچ و اینترنت در خودپرداز NCR: از این گزینه می توان ارتباط دستگاه را با سوئیچ بانک و خط اینترنت بررسی و از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کرد.


نحوه خاموش کردن نرم افزاری دستتگاه خودپرداز NCR: به کمک این گزینه می توانید به صورت ایمن و استاندارد دستگاه خودپرداز را خاموش یا راه اندازی مجدد کنید.


نحوه رفع خطا در دستگاه خودپرداز ncr: به منظور پاک کردن خطاهای موجود و فعال کردن مجدد دستگاه و مشاهده خطاهای تمام قطعات می توان از این گزینه استفاده کرد.


نحوه سوپروایزر و نرمال کردن دستگاه خودپرداز ncr: در این بخش می توانید نحوه آنلاین کردن و سوپروایزر کردن دستگاه خودپرداز را مشاهده کنید.


نحوه کلیر کردن کارت کارتخوان و ریجکت دیسپنسر دستگاه ncr: از این گزینه به منظور پاک کردن ظرفیت کارت های ضبط شده و اسکناس های ریجکت شده توسط دستگاه استفاده می شود.


گرفتن پرینت حساب دستگاه خودپرداز NCR: برای مشاهده موجودی مبلغ کاست ها و مشاهده ریز پرداخت نقدی دستگاه از این گزینه استفاده می شود.


نحوه ارزش گذاری کاست ها در خودپرداز ncr: با این کار مشخص میکنید که چه کاستی برای چه اسکناسی باشد و ارزش پول را روی آن کاست ثبت می کنید که طبق ارزش همان کاست پول درون کاست ها گذاشته شود. توجه فرمائید که ارزش کاست ها به ریال است.