استعلام وضعیت پرسنل کد 1018

مشخصات پرسنل شرکت فنی و مهندسی ندای گویا کارگزار رسمی بانک سپه در استان خوزستان

جهت استعلام میتوانید کد پرسنلی و یا شماره ملی کارمند را از طریق پیامک به شماره 50005462 ارسال نمایید.

سحر لیموچی آبغار

جان محمد

1018

کارشناس فروش

اهواز

1367/08/28