استعلام وضعیت پرسنل کد 1022

مشخصات پرسنل شرکت فنی و مهندسی ندای گویا کارگزار رسمی بانک سپه در استان خوزستان

جهت استعلام میتوانید کد پرسنلی و یا شماره ملی کارمند را از طریق پیامک به شماره 50005462 ارسال نمایید.

ندا قاسم کاویان

بهرام

1022

مسئول سوئیچ بانکی

مسجدسلیمان

1363/01/01