استعلام وضعیت پرسنل کد 1003

مشخصات پرسنل شرکت فنی و مهندسی ندای گویا کارگزار رسمی بانک سپه در استان خوزستان

جهت استعلام میتوانید کد پرسنلی و یا شماره ملی کارمند را از طریق پیامک به شماره 30002180 ارسال نمایید.

مصطفی خزانه

حسن

1003

کارشناس فنی

اهواز

1362/08/16