استعلام وضعیت پرسنل کد 1024

مشخصات پرسنل شرکت فنی و مهندسی ندای گویا کارگزار رسمی بانک سپه در استان خوزستان

جهت استعلام میتوانید کد پرسنلی و یا شماره ملی کارمند را از طریق پیامک به شماره 50005462 ارسال نمایید.

آقای مهدی کعبی فلاحیه فرزند عبدالرضا با کد پرسنلی 1024 در تاریخ 1401/02/20 با این شرکت قطع همکاری نمود. با آرزوی موفقیت روزافزون برای ایشان در شغل جدید.