استعلام وضعیت پرسنل کد 1031

مشخصات پرسنل شرکت فنی و مهندسی ندای گویا کارگزار رسمی بانک سپه در استان خوزستان

جهت استعلام میتوانید کد پرسنلی و یا شماره ملی کارمند را از طریق پیامک به شماره 50005462 ارسال نمایید.

مرتضی آبدیده

عبدالرحمان

1031

کارشناس خودپرداز بانکی

اهواز

1366/04/22