استعلام وضعیت پرسنل کد 1006

مشخصات پرسنل شرکت فنی و مهندسی ندای گویا کارگزار رسمی بانک سپه در استان خوزستان

جهت استعلام میتوانید کد پرسنلی و یا شماره ملی کارمند را از طریق پیامک به شماره 30002180 ارسال نمایید.

محمد علی نژاد

علی محمد

1006

اهواز

خدمات

1363/06/30