استعلام وضعیت پرسنل کد 1000

مشخصات پرسنل شرکت فنی و مهندسی ندای گویا کارگزار رسمی بانک سپه در استان خوزستان

جهت استعلام میتوانید کد پرسنلی و یا شماره ملی کارمند را از طریق پیامک به شماره 30002180 ارسال نمایید.

فرزاد گویا

علی محمد

1000

مدیر عامل

اهواز

1368/06/27