استعلام وضعیت پرسنل کد 1001

مشخصات پرسنل شرکت فنی و مهندسی ندای گویا کارگزار رسمی بانک سپه در استان خوزستان

جهت استعلام میتوانید کد پرسنلی و یا شماره ملی کارمند را از طریق پیامک به شماره 30002180 ارسال نمایید.

بینا علی نژاد

علی محمد

1001

معاونت اجرایی

اهواز

1368/02/04