استعلام وضعیت پرسنل کد 1030

مشخصات پرسنل شرکت فنی و مهندسی ندای گویا کارگزار رسمی بانک سپه در استان خوزستان

جهت استعلام میتوانید کد پرسنلی و یا شماره ملی کارمند را از طریق پیامک به شماره 50005462 ارسال نمایید.

عباس رستگار

محمود

1030

گرافیست

اهواز

1372/09/27