استعلام وضعیت پرسنل کد 1008

مشخصات پرسنل شرکت فنی و مهندسی ندای گویا کارگزار رسمی بانک سپه در استان خوزستان

جهت استعلام میتوانید کد پرسنلی و یا شماره ملی کارمند را از طریق پیامک به شماره 50005462 ارسال نمایید.

علیرضا پورآذر

محمدعلی

1008

مدیر فنی

اهواز

1374/05/30