استعلام وضعیت پرسنل کد 1027

مشخصات پرسنل شرکت فنی و مهندسی ندای گویا کارگزار رسمی بانک سپه در استان خوزستان

جهت استعلام میتوانید کد پرسنلی و یا شماره ملی کارمند را از طریق پیامک به شماره 50005462 ارسال نمایید.

آنا نفس نژادفاخر

 محمدعلی

1027

مدیر مالی

اهواز

1369/01/24